e
sv

2020 Karavan Vergisi Ne Kadar ?

avatar

Gökhan Çelikbilek

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

750 kg üzeri çekme karavan vergisi, Motokaravan vergisi ne kadar? Çekme Karavan 2020 vergisi ve gelecekteki vergi oranları 2021-2022-2023 yıllarında ne kadar ücret olacak? 750 Kg altında vergi var mı ?

Bir karavanınız var veya Motokaravan & Çekme karavan almayı veya yaptırmayı düşünüyorsunuz. Karavan için uygun araç modelleri belirlediniz araç içi kullanılacak Karavan yapımı malzeme maliyetleri belirlediğiniz fakat Karavan Vergisi ne kadar? Bu sorununun cevabını yazımın içinde bulacağınızı ümit ediyoruz.

Karavan Vergisi Çekme Karavan ve Motokaravan olarak ayrıştırmak gereklidir. Karavan Vergileri her yıl devletin belirlediği miktarlar üzerinden ödenen yasal ücretler olup sahip olduğunuz Karavanın üretim yılı, Motor hacmi ve ağırlığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Resmi Gazete yayınlanan Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği üzerinden Karavan vergisini inceleyebilirsiniz. Özelikle Motokaravan vergisinde aracın Motor hacmi ve yaşı vergi oranının değişmesi konusunda büyük faktör göstermektedir. Karavan Ruhsatı konusunda detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayın

Sürekli yapılan yasal düzenlemeler karavan vergi oranlarının her yıl değişmesi ile beraberinde devletin belirlediği ücretler üzerinden tahsil edilmektedir. Motokaravanlarda ağırlık durumuna bakılmadan trafiğe çıkması için Karavan Ruhsatı alınması gereklidir.

Eğer Karavan konusunda hiç deneyiminiz yoksa öncelikli olarak Karavan kiralamanızı öneririz. Karavan kiralamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği konuları Kiralık Karavan yazımızı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Aralık 2019 Cuma tarihinde Resmi gazetede yayınlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 01.01.2020 tarihinden itibaren Panel Van Motorlu Karavanlar için vergisi 958 TL. olarak belirlenmiştir. Motorlu Taşıtlar Tebliğini yazımız ekinde inceleyebilirsiniz.

 

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 52)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne,

yer verilmiştir.

(2) 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları  % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

İlginizi Çekebilir  Karavan iç yalıtım Izogreen Bizofol Izobozz

 

2020 Karavan Vergisi Ne Kadar

2020 Karavan Vergisi Ne Kadar

karavan forum
etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

2020 Karavan Vergisi Ne Kadar ?